Regulamin zakupów

Regulamin sprzedaży i zamawiania online biletów na udział w targach i warsztatach Ogólnopolskich Targów Włóczki, Akcesoriów i Wyrobów z Włóczki WoolFashion na stronie www.woolfashion.pl

1. DEFINICJE

Przyjmuje się następujące znaczenia wszystkich definicji, jakich użyto na potrzeby tego regulaminu:

1.1. Regulamin – zawarty w poniższej treści zbiór zasad dotyczących sprzedaży biletów na udział w targach i warsztatach w ramach Ogólnopolskich Targów Włóczki, Akcesoriów i Wyrobów z Włóczki WoolFashion.

1.2. Serwis – realizowanie przez Organizatora transakcji online w zakresie sprzedaży biletów na łamach strony internetowej dostępnej pod adresem domeny http://woolfashion.pl/, w ramach serwisu transakcyjnego przelewy24.pl.

1.3. Operator – system płatności https://www.przelewy24.pl/ PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.

1.4. Organizator – Małgorzata Penkala prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Świat Inspiracji Małgorzata Penkala ul. Polska 19a, 00-703 Warszawa, NIP: 521-118-61-51.

1.5. Bilet – elektroniczne potwierdzenie udziału w targach lub w targach i warsztatach.

1.6. Klient – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Klient, dokonujący zakupu biletu na targi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

1.7. Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez zakup biletu online, której przedmiotem jest nabycie prawa uczestnictwa w konferencji.

2. ZASADY OGÓLNE

2.1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży biletów na udział w targach lub w targach i warsztatach w ramach Ogólnopolskich Targów Włóczki, Akcesoriów i Wyrobów z Włóczki WoolFashion przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu.

2.2. Każda osoba kupująca bilet w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem sprzedaży i zamawiania online biletów na udział w targach lub w targach i warsztatach w ramach Ogólnopolskich Targów Włóczki, Akcesoriów i Wyrobów z Włóczki WoolFashion. Poprzez zakup biletu w Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

2.3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu i Operatora poprzez zawarcie Umowy na odległość, zawartej pomiędzy Organizatorem oraz Klientem.

2.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną są nieprawidłowości po stronie Klienta oraz brak spełnienia podstawowych wymagań technicznych.

2.5. Wszelkie informacje o przerwach technicznych oraz brakach dostępu do Serwisu są publikowane na stronie internetowej Operatora http://woolfashion.pl.

3. ZAKRES SPRZEDAŻY

3.1. Organizator świadczy usługę polegającą na zapewnieniu Klientowi udziału w targach i warsztatach w ramach Ogólnopolskich Targów Włóczki, Akcesoriów i Wyrobów z Włóczki WoolFashion w czasie, miejscu i zakresie tematycznym opublikowanym w ramach oferty Organizatora.

3.2. Sprzedaż biletów odbywa się jedynie drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

4. ZAWARCIE UMOWY ORAZ DOSTAWA

4.1. Klient składa zamówienie na zakup biletu poprzez przycisk „Kup bilet” na stronie internetowej Serwisu http://woolfashion.pl.

4.2. Dokonanie zakupu biletów w systemie online oznacza akceptację Regulaminu.

4.3. Klient ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą autoryzowanego systemu płatności online Operatora na zasadach tam opublikowanych lub bezpośrednio na konto Świat Inspiracji Małgorzata Penkala 55 1140 2004 0000 3202 7678 2470 wysyłając równocześnie maila na adres kontakt@woolfashion.pl i wpłacając pieniądze na konto.

4.4. Po dokonaniu transakcji przez Operatora przelewy24.pl Klient otrzyma automatyczne potwierdzenie zakupu za pomocą wiadomości e-mail.

4.5. Do zawarcia Umowy dojdzie po dokonaniu zakupu na łamach serwisu Operatora i w kwocie odpowiadającej cenie ustalonej w ramach wybranej przez Klienta oferty.

4.6. Mail otrzymany od Operatora lub Organizatora (w przypadku wpłaty bezpośrednio na konto) jest równocześnie biletem wstępu na konferencję.

4.7. Klient po dokonaniu płatności za bilet otrzyma fakturę elektroniczną w formie pliku PDF wysłanego na adres e-mail podany przez Klienta, o ile o wystawienie takiej faktury poprosi za pośrednictwem maila kontakt@woolfashion.pl.

5. ZMIANY W ZAPISACH REGULAMINU

5.1. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.

5.2. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.

5.3. Zmiany regulaminu stają się skuteczne z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą Klientów, którzy zawarli umowę przed ich wprowadzeniem.

6. CENY

Wszystkie ceny opublikowane w ramach oferty na stronie internetowej http://woolfashion.pl są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.

7. ZWROTY I REKLAMACJE

7.1. Klient dokonujący zakupu biletów na konferencję nie jest konsumentem zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

7.2. Po dokonaniu zakupu biletu, klient nie może odstąpić od zawartej umowy i dokonać zwrotu biletu.

7.3. Organizator wyraża zgodę na dalszą odsprzedaż biletu przez kupującego.

7.4. Kupujący ma prawo zgłosić reklamację w zakresie usług świadczonych przez Organizatora drogą elektroniczną.

7.5. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia na wskazany adres e-mail: kontakt@woolfashion.pl

7.6. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania.

7.7. Każda reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z przepisami prawa.

8. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.1. Organizator gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów wyłącznie na potrzeby realizacji oferty i z zachowaniem przepisów prawa określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

8.2. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Dane przesłane przez Klienta powinny umożliwić kontakt oraz skuteczną realizację zamówienia złożonego na stronie internetowej http://woolfashion.pl.

8.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie trudności bądź konsekwencje błędnie podanych danych osobowych w formularzu.

8.4. Nie wysłanie przez Klienta danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, uniemożliwia jego realizację. Przesyłanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

Data wejścia w życie: 15 grudnia 2019 r.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Gości i Wystawców, tegoroczna wiosenna edycja WoolFashion została przesunięta na

16 października 2021 roku

Lokalizacja imprezy pozostaje bez zmian, a zakupione do tej pory bilety wstępu na targi oraz warsztaty zachowują swoją ważność.

Do zobaczenia jesienią!